Najbolje žene lideri u Švedskoj u 2020. godini

Ledarna, Švedska organizacija poslovnih rukovodilaca, svake godine, odlukom stručne komisije, proglašava 75 najuspješnijih žena lidera  20-35 godina starosti.

U tijesnoj konkurenciji, ocjenjujući kompetencije kandidatkinja, transparentnost u radu, podsticaj saradnika na profesionalni razvoj, kao i rezultate rada, s ponosom možemo kazati da se na listi 75 najuspješnijih žena lidera u Švedskoj nalaze  i mlade poslovne žene bosanskohercegovačkog porijekla Aida Hadžialić, Amra Salihović i Sana Alajnović.

Ovom prilikom, ambasadorica Dilberović sa saradnicima upućuje iskrene čestitke Aidi Hadžialić, Amri Salihović i Sani Alajnović, uz želju za skorim susretom u prostorijama Ambasade BiH u Stockholmu kada okolnosti izazvane COVID-om 19 to budu dozvoljavale.