Nova odluka u vezi ulaska stranaca u BiH

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, na prijedlog Ministarstva sigurnosti BiH, donijelo je Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o propisivanju dodatnih uvjeta za ulazak stranaca u BiH, prema kojoj stranac koji ispunjava uvjete za ulazak u BiH propisane Zakonom o strancima, može ući u BiH ukoliko na graničnom prijelazu BiH predoči jedan od slijedećih dokaza (informacije na linku u produžetku): http://www.granpol.gov.ba/Publication/Read/938068?title=Nova%20odluka%20u%20vezi%20ulaska%20stranaca%20u%20BiH&pageId=57