Odluka o propisivanju dodatnih uslova za ulazak stranaca u Bosnu i Hercegovinu

Dostavlja se odluka o propisivanju dodatnih uslova za ulazak stranaca u Bosnu i Hercegovinu, koja je donešena na 16. sjednici Vijeća ministara Bosne i Hercegovine održanoj 10.09.2020. godine i na 28. vandrednoj sjednici Vijeća ministara BiH održanoj 16.09.2020. godine.

Ovom odlukom propisuju se dodatni uslovi za ulazak stranaca u Bosnu i Hercegovinu zbog sprečavanja i suzbijanja širenja virusa SARS-COV-2. 

Stranci koji ispunjavaju uslove za ulazak u Bosnu i Hercegovinu propisane Zakonom o strancima, mogu ući u Bosnu i Hercegoviau uz predočenje negativnog nalaza PCR testa na virus SARS-COV-2 koji nije stariji od 48 sati do dolaska na granični prelaz Bosne i Hercegovine.

Ulazak u Bosnu i Hercegovinu bez predočenja negativnog testa na virus:

  1. Bez predočenja negativnog testa na virus SARS-COV-2 u Bosnu i Hercegovinu mogu ući;

a) državljani Crne Gore, Republike Hrvatske i Republike Srbije, kada u Bosnu i Hercegovinu ulaze direktno iz države čiji su državljani, kao i njihova maloljotna djeca i supružnici koji su državljani drugih zemalja, 

b) posada i kabinsko osoblje aviona čije je krajnje odredište Bosna i Hercegovina, 

c) vozači i suvozači teretnih vozila prilikom obavljanja međunarodnog transporta robe u dnimskom saobraćaju uz uslov da njihov boravak u Bosni i Hercegovini ne traje duže od 12 sati, 

d) posada teretnih vozova i brodova u medunarodnom saobraćaju, 

e) diplomatsko - konzularno osoblje akreditovano (rezidentno) u Bosni i Hercegovini koje prilikom ulaska u Bosnu i Hercegovinu, osim diplomatske iskaznice Ministarstva vanjskih poslova Bosne i Hercegovine (tipa „D“, „MO“, „K", „S, „PO“, „PK", „PP“), mora posjedovati i predočiti važeći pasoš, 

f) službe i timovi civilne zaštite kada je njihov ulazak u Bosnu i Hercegovinu hitan i neodložan, 

g) pripadnici vojnih snaga država članica Sjevernoatlantskog ugovora i ostalih država koje učestvuju u Partnerstvu za mir i pripadnici Staba NATO-a i EUFOR-a u Bosni i Hercegovini, 

h) čelnici država i vlada i članovi njihovih delegacija čiji je dolazak i odlazak iz Bosne i Hercegovine najavljen Graničnoj policiji Bosne i Hercegovine diplomatskim putem ili putem protokola nadležnog organa Bosne i Hercegovine,

i) stranci koji tranzitiraju preko teritorije Bosne i Hercegovine radi povratka u zemlju uobičajenog boravka, bez zadržavanja na teritoriji Bosne i Hercegovine.