Odluku o dopuni odluke

Obavještavamo Vas da je Centralna izborna komisija BiH na 101. (hitnoj, korespodentnoj) sjednici održanoj 11.12.2020. godine donijela Odluku o dopuni odluke broj: 05-1-02-958 13/20 od 27.11.2020. godine a koja se odnosi na utvrđivanje liste zemalja u kojima je znatno otežan ili prekinut poštanski promet i iz kojih birači koji glasaju na Lokalnim izborima 2020. godine u Gradu Mostaru, koji će se održati 20. decembra 2020. godine mogu dostaviti glasački materijal i putem diplomatsko-konzularnih predstavništava Bosne i Hercegovine. 

U odluci o utvrđivanju liste zemalja u kojima je znatno otežan ili prekinut poštanski promet i iz kojih birači koji glasaju na Lokalnim izborima 2020. godine u Gradu Mostaru, koji će se održati 20. decembra 2020. godine mogu dostaviti glasački materijal i putem diplomatsko-konzularnih predstavništava Bosne i Hercegovine broj: 05-1-02-2-958-13/20 od 27.11.2020. godine u stavu (1) iza rednog broja 15. dopunjava se lista zemalja u kojima je izuzetno otežan ili prekinut poštanski promet uzrokovan epidemijom virusa COVID-19, kako slijedi: 

16. Kraljevina Norveška
17. Kraljevina Švedska

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se na internet stranici Centralne izborne komisije BiH www.izbori.ba.