POZIV BOSANSKOHERCEGOVAČKIM GRAĐANIMA U K. ŠVEDSKOJ I R. FINSKOJ!

Poštovani Bosanci i Hercegovci u Kraljevini Švedskoj i Republici Finskoj,

Ambasada Bosne i Hercegovine u K. Švedskoj aktivno vrši pripreme pred Opće izbore 2022. koji će se održati u Bosni i Hercegovini. Kako bi se proces registracije, te glasanja sproveo na najbolji način, Ambasada će sarađivati sa svim relevantnim institucijama, savezima i udruženjima u K. Švedskoj i R. Finskoj, kao i u Bosni i Hercegovini.  

Lica koja budu zainteresovana za pomoć pri registraciji glasača van Bosne i Hercegovine, dužna su zakazati termin u Ambasadi Bosne i Hercegovine u Stockholmu (putem emaila amb.bih.sto@telia.com ili putem broja telefona +46 08 440 05 40).

Također, lice je dužno ponijeti sa sobom:

  1. Važeći bh. dokument (lična karta ili pasoš ili vozačka dozvola ili uvjerenje o državljanstvu ne starije od 6 mjeseci)
  2. Dokaz o tačnoj adresi stanovanja u K. Švedskoj ili R. Finskoj
  3. Ukoliko se registrirate sa statusom izbjeglice, potrebno je priložiti i identifikaciono dokument sa slikom izdat od zemlje prijema (zemlje u kojoj boravite trenutno)

Termini koji su predviđeni za pomoć pri registraciji glasača van Bosne i Hercegovine su:

  1. Srijeda: 10:00 – 14:00
  2. Petak: 12:30- 14:30

Ambasada stoji na raspolaganju za sve informacije koje su vam neophodne, no jednako je važno da vi kao građani svoju posjetu Bosni i Hercegovini iskoristite i za provjeru i/ili vađenje ovih dokumenata.

Uz srdačne pozdrave,

Elvira Dilberović, ambasadorica Bosne i Hercegovine u Stockholmu