Anketa Agencije za unapređenje stanih investicija u Bosni I Hercegovini (FIPA)

Agencija za  unapređenje stranih investicija u Bosni i Hercegovini obavijestila je Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine da uz asistenciju Svjetske Banke, Međunarodne finansijske organizacije provodi mnoge aktivnosti vezano za privlačenje stranih investicija i podršku investitorima, te da u okviru programa rada planira proširiti aktivnosti koje se odnose na privlačenju stranih investicija.  

U tom kontekstu FIPA želi da prikupi podatke o svim institucijama/firmama/pojedincima spremnim da zajedno sa FIPA-om pruže doprinos u privlačenju investicija i poboljšanju ekonomskih prilika u Bosni i Hercegovini.

Iz navedenih razloga FIPA je izradila anketu, radi prikupljanja informacija za svaku zemlju značajnih investitora za Bosnu i Hercegovinu u kojima je aktivna i bosanskohercegovačka dijaspora, sa ciljem kreiranja posebnih stategija za privlačenje stranih investicija za svaku od država.

Anketa je dostupna putem , linka:

 
Molimo da predmetnu anketu popunite što prije moguće, a za popunjavanje iste je potrebno nekoliko minuta vremena, a svi podaci ostaju povjerljivi.