Predstavnici Švedskog medicinskog programa u Bosni i Hercegovini susreli se sa ambasadoricom Elvirom Dilberović

Ambasadorica Elvira Dilberović se 16. decembra 2021. godine, u prostorijama Ambasade BiH u Stockholmu, susrela sa Mirsadom Zećo, Internacionalna organizacija za migracije (IOM), Peter Berggrenom, Internacionalni medicinski program, Univerzitetska klinika Linkoping, te sa Ruhijom Hodža-Beganović, menadžericom Internacionalnog medicinskog programa, Univerzitetska klinika u Linkopingu.

Švedski medicinski program, kao dio Internacionalnog medicinskog programa, u Bosni i Hercegovini djeluje aktivno od 1996. godine. Finansiran je od strane Ostergotlands regije u Švedskoj i SIDE. Posljednjih godina se finansira isključivo sredstvima Ostergotlands regije.

Gospođa Mirsada Zećo je kazala da je ovim Programom od 1996. godine u Bosni i Hercegovini pružena stručna specijalistička pomoć i liječenje hiljadama građana Bosne i Hercegovine, zahvaljujući specijalističkim timovima švedskih ljekara koji su u Bosni i Hercegovini obučavali domaće medicinske radnike, ali i sami izvršavali na desetine zahtjevnih operacija. U sklopu Programa, određeni broj ljekara iz BiH je dolazio na stručno usavršavanje u Švedsku.

Gospođa Ruhija Hodža-Beganović i gospodin Peter Berggren su upoznali ambasadoricu Dilberović sa tekućim projektima vezanim za Bosnu i Hercegovinu, u čemu će i Ambasada BiH u Stockholmu uzeti učešće. Nagoviješteni su i projekti u 2022. godini, a koji se odnose na saradnju BiH i Švedske u izazovima i borbi sa COVID-19.