Prijemni posjet: Nj.E. Elvira Dilberović i predstavnici Fondacije Våra barn

Ambasadorica Dilberović primila je predstavnike Fondacije Våra barn u prostorijama Ambasade BiH u Stockholmu, gospođu Indiru Alikalfić, pedsjednicu Fondacije, Emmu Jogić i Ajdina Pašića.

Predsjednica i članovi UO Fondacije ambasadorici su predstavili Fondaciju, njene dosadašnje aktivnosti i ciljeve. Istakli su kako je riječ o nestranačkoj, nereligijskoj, nevladinoj organizaciji, aktivnojod 2011. godine, čiji je jedini i primarni cilj doprinos stavaranju boljih životnih uvjeta za djecu i omladinu sa posebnim potrebama bez roditeljskog staranja u Bosni i Hercegovini.

Fondacija se zalaže za poboljšanje zdravstvenog stanja pomenutih ranjivih kategorija, ali i za mogućnosti studiranja i učenja pomenute djece i omladine, kako bi im se omogućilo samostalno stjecanje životnih sredstava. U vezi s tim, do sada je Fondacija realizirala veliki broj uspješnih projekata, s naglaskom na osamostaljivanje i poduzetništvo djece i omladine sa posebnim potrebama bez roditeljskog staranja.

Naglasili su kako ova Fondacija zajedno sa Fondacijom Our kids iz Engleske i Udruženjem Naša djeca Mostar, Bosna i Hercegovina, sufinansira zaposlenje pet radnika, od kojih su dva personalna asistenta u Pazariću i tri mentora zaposleni u okviru projekata ”Kuća na pola puta”.

Ambasadorica Dilberović zahvalila se predsjednici i članovima UO Fondacije Våra barn na njihovom zalaganju u misiji posvećenoj ranjivim kategorijama i istakla da svaki vid humanitarnog rada, posebice onoga koji se tiče najranjivijih kategorija, podržava i osobno i kao ambasadorica.

IMG_6402