Promotivni materijal za drvnu industriju u Bosni i Hercegovini

Promotivni materijal za drvnu industriju u Bosni i Hercegovini na engleskom jeziku možete pronaći na sljedećem linku:

http://www.komorabih.ba/en/promo-video/

Katalog za promociju drvnog sektora u Bosni i Hercegovini, možete pronaći na sljedećem linku:

http://www.komorabih.ba/wp-content/uploads/2019/02/Katalog_Wood_2014.pdf