SLANJE GLASAČKIH LISTIĆA BH.DRŽAVLJANA IZ REPUBLIKE FINSKE NA ADRESU AMBASADE BIH U STOCKHOLMU/ŠVEDSKA

Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine zaprimilo je dopise Ambasade BiH iz Stokholma i Ambasade BiH iz Budimpešte, kojim ukazuju na problem otežanog ili onemogućenog poštanskog saobračaja prema Bosni i Hercegovini, a koji su upućeni CIK BIH, te traženo mišljenje i prijedlog
rješenja ovog problema.

Centralna izborna komisja BiH se ovim povodom obratila JP BH Pošta d.o.o. Sarajevo koja realizuje usluge poštanske dostave glasačkih listića za Lokalne zbore 2020, a koja je potvrdila poteškoće, te u nekim državama nemogućnost odvijanja poštanskogog saobračaja sa BiH, te su potvrdili da kod država poput Mađarske i Finske postoji mogućnost da neće biti moguća otprema glasačkih paketa redovnim poštanskim saobračajem. Predloženo je da DKP BIH organizuju prijem glasačkih paketa bh.državljana u ovim državama i njihovo slanje Centralnoj izbornoj komisji Bosne i Hercegovine.

S tim u vezi, potrebno je Ambasade BiH u Budimpešti i Stokholmu obavijeste bh. glasače iz Mađarske i Finske, koji do sada nisu poslali glasačke pakete, da svoje glasačke listiće putem pošte dostave Ambasadama BiH u Budimpešti i Stokholmu, koji će ih putem diplomatske pošte – DHL proslijediti Centralnoj izbornoj komisiji BiH.

Veoma je važno da svaka pojedinačna koverta sa glasačkim listićima bude zatvorena i ima pečat pošte mjesta iz koga je poslana, ne kasnijim od datuma održavanja izbora, tako da Ambasade ove koverte sa glasačkim materijalima mogu spakovati u jedan odgovarajući DHL paket i sve zajedno poslati Centralnoj izbornoj komisji BiH. Dakle,neće se smatrati valjanim glasački listići koji budu poslani zajedno ispred udruženja i/ili glasački listići članova porodice koji ih pošalju zajedno u jednoj koverti.