SUSRET MINISTRICE VANJSKIH POSLOVA BOSNE I HERCEGOVINE dr. BISERE TURKOVIĆ SA MARKIZOM JAN-OLOV von WOWERN I PREDSTAVNICIMA SAVEZA BH. UDRUŽENJA I APU NETWORK

Ministrica vanjskih poslova Bosne i Hercegovine dr. Bisera Turković učestvovala je na Ministarskom vijeću OSCE-a u Stockholmu,Švedska, u periodu od 1. do 3. decembra 2021. godine. Ukazana joj je čast da se, između 50 šefova diplomatije, obrati prisutnim učesnicima i ukaže na sigurnosnu situaciju u Bosni i Hercegovini i regionu. Pored učešća na plenumima, održala je niz bilateralnih sastanaka.

Posredstvom Ambasade BiH u Stockholmu i ambasadorice Elvire Dilberović, ministrica Turković srdačno je primila u radni posjet markiza Jan-Olov von Wowern, Dina Koldžu, predsjednika UO APU Network, te Rene Nimer, potpredsjednicu Saveza bh. udruženja u Švedskoj.

Razgovarano je o dosadašnjim ostvarenim projektima, zajedničkim aktivnostima u polju kulturne i privredne saradnje, te o budućim projektima koji će doprinijeti jačanju veza između Kraljevine Švedske, bh. iseljeništva i Bosne i Hercegovine.