Transfer novca pojedinaca iz Švedske u BiH

Nakon ispunjenja propisanih obaveza Bosna i Hercegovina je skinuta sa liste nekooperativnih zemalja i to od strane MONEYVAL-a 2015. godine, FATF-a 2018.godine, dok je sa liste Evropske unije skinuta 07.05.2020. godine. Zbog toga je i provođenje finansijskih transakcija sa pojedinim zemljama i bankama bilo otežano, jer su banke u navedenim zemljama bile obavezene na provođenje dodatnih mjera i provjera prema komitentima u Bosni i Hercegovini.

Pojedine fizičke osobe imale su poteškoće u obavljanju novčanih transakcija u Bosni i Hercegovini, a te bi se poteškoće trebale prestati nakon 10.05.2020. kada je objavljena spomenuta saopštenja Evropske komisije o skidanju sa liste Bosne i Hercegovine, i da će nakon toga sve banke u EU-u ublažiti provjere i dodatne mjere koje su bile dužne  da provode u skladu s zakonodavstvom EU-a.