Uručena vrijedna arhitektonska i projektna građa Pera Iwanssona (iz perioda 1992-1995) Ambasadi BiH u Štokholmu

Dana 29. aprila 2021. godine ambasadorica Dilberović je u prostorijama Ambasade Bosne i Hercegovine u Štokholmu primila u posjet gospođu Gloriju Morales de los Rios, udovicu Pera Ivanssona i Tinu Wik odgovornu za provođenje projekata Culture Heritage without Borders (CHwB) u Bosni i Hercegovini.

Prilikom posjete, gospođa Morales de los Rios Ambasadi BiH u Štokholmu uručila je vrijednu arhitektonsku i projektnu građu svoga pokojnog supruga Pera Ivanssona, švedskog arhitekte koji je u periodu 1992 – 1994 radio za UNHCR u BiH, Srbiji, Crnoj Gori i Makedoniji.

Od 1994. do 1995. Per je radio kao savjetnik za SIDA (Švedska agencija za međunarodnu saradnju) na razradi programa za švedsku pomoć Bosni i Hercegovini, ali i drugim zemljama Balkana.

Godine 1999. Per Iwanson imenovan je za savjetnika razvojne saradnje pri Ambasadi Kraljevine Švedske u Sarajevu. Rukovodio je sektorima obnove infrastrukture i stanovanja, ekonomske reforme, razvoja privatnog sektora i poljoprivrede.

Per Iwanson preminuo je 2019. godine.

Ambasadorica Dilberović izrazila je iskrenu zahvalnost gospođi Morales de los Rios na uručenju tako vrijedne građe, koja će zasigurno biti dio sveukupne historijskog naslijeđa BiH, ali i vrlo podatan znanstveni materijal za buduća istraživanja.

Gospođa Tina Wik bila je bliska saradnica Pera Iwansona, a tokom svog angažmana u Bosni i Hercegovini (2000-2006) kao arhitekta restaurirala je više projekata: Zemaljski muzej, Despića kuća u Sarajevu, Handanija džamija u Pruscu, Manastir Zavala, područje Starog grada u Mostaru i mnoge druge.