VAŽNO OBAVJEŠTENJE KORISNICIMA USLUGA AMBASADE BIH U STOCKHOLMU/TEHNIČKI PROBLEM S TELEFONSKOM CENTRALOM

Poštovani/e,

Informiramo vas da već duže vrijeme telefonska centrala Ambasade BiH u Stockholmu ne funkcionira u skladu s vašim potrebama i našim dužnostima. Ako ste imali poteškoće u uspostavljanju telefonske veze s osobljem Ambasade, ili vam se niko ne javlja, dužni smo vam skrenuti pažnju da nije riječ o nemaru Ambasade već o tehničkim problemima koje Ambasada ima sa ugovorenim partnerom koji je dužan otkloniti problem.

S obzirom da smo u svakodnevnom kontaktu s njima, očekujemo da se problem što skorije riješi.

Do tada vam se zahvaljujemo na razumijevanju!